Rešenja za kritična napajanja

Kompanija Esicon je izradila rešenja i izvela automatiku na nekoliko projekata za sisteme redundantnog rezervnog napajanja tako da je moguće konstantno održavanje jedne od grana napajanja bez uticaja na funkcionalnost sistema u celini prilikom nekih problematičnih situacija.

Optimizacija potrošnje

Dizel generatori sa podzemnim sezonskim rezervoarima obezbeđuju kontinuirano napajanje objekta u trajanju koje zavisi od kapaciteta rezervoara, a bez dolivanja goriva. Generatori se automatski startuju pri prekidu osnovnog elektro-energetskog napajanja. Kapacitet generatora pokriva sva kritična opterećenja objekta , pri čemu je obezbeđena minimalna redundantnost sistema od N+1.

UPS sistemi se sastoje iz dva nezavisna UPS podsistema (grana A i grana B) sa autonomijom rada koja zavisi od projektovanog kapaciteta baterija pri punom projektovanom opterećenju objekta. Ovakva rešenja su potrebna za velike kompanije sa rastućim potrebama za IT, finansijske institucije, mobilne operatere, elektro-energetske sisteme prenosa, ali i za sve one kojima je neophodno neprekidno I stabilno napajanje kao i bezbednost opreme i IT Sistema, praktično svima kojima su ovakvi sistemi od velike poslovne važnosti.

Svim ovim procesima upravljaju redundantni PLC kontroleri koji uključuju/isključuju prekidače u okviru postrojenja i formiraju putanje za napajanje u zavisnosti od toga da li napajanje dolazi iz mreže ili sa generatora. Celokupan sistem nadzire Scada aplikacija gda se posmatraju sva trenutna dešavanja i stanja sistema, kao i alarmi. Sva dešavanja se arhiviraju tako da je moguće u svakom trenutku doći do informacije šta se dešavalo u nekom prethodnom periodu. Nadzorni sistem je povezan sa PLC kontrolerima, generatorima, sistemom za dolivanje goriva, UPS sistemima, klima sistemima. Inženjeri Esicon-a su implementirali ovakva rešenja u kompanijama Elektromreže Srbije I Telenor Srbija.

Comments are closed.