Praćenje potrošnje energenata u šoping molovima

Organizovane jedinice prodaje popularno nazvane Šoping molovi postali su osnovno obeležje savremenog društva. Njihov broj iz dana u dan sve je veći a time i potreba da se obezbedi što bolja funkcionalnost istih.

Praćenje potrošnje energenata u šoping molovima

U domenu utroška energenata Esicon je razvio rešenja za praćenje potrošnje svih energenata.
neki od posebnih zahteva koji su postojali bili su sledeći:

  1. Praćenje pojedinačne potrošnje lokala (merača električne energije, kalorimetara, vodomera… ) u cilju preraspodele računa koji čini udeo u ukupnoj potrošnji šoping mola
  2. Praćenje opšte potrošnje objekta (merača električne energije, kalorimetara, vodomera, gasa…) u cilju ekonomske isplativosti funkcionisanja istih i svođenja potrošnje na normirane vrednnosti za ovaj tip objekta

U okviru prvog zateva korišćenjem softverskog rešenja očitavaju se energenti po lokalima i formiraju računi na kraju svakog obračunskog perioda (obično mesečni). Računi se mogu generisati u vidu Microsoft Excell tabela čime se daje mogućnost da se dalje obrađuju i prilagođavaju na zahtev investitora. Obračun električne energije sadrži merenja aktivne, reaktivne energije, kao i stanje maksigrafa. Račune je moguće upoređivati sa zadatim periodima, može se vršiti analiza potrošnje u poslednjih dve do tri godine, kao i vršenje predikcije za naredni period na osnovu analiza. Takođe ova analiza daje podatke o potrebnoj angažovanoj snazi koja se zakupljuje od dobavljača energenata.

Uokviru praćenja opšte potrošnje na osnovu stanja merača se prave nedeljne, mesečne, sezonske i godišnje analize. Podaci se upoređuju i prate u skladu sa vremenskim uslovima, posećenošću objekta i drugih parametara koji pokazuju da li se normirane vrednosti utroška energenata zadovoljavaju. Ukoliko se utvrdi da je potrošnja veća pribegava se rešenjima za uštedu koji mogu biti: korišćenje potrošača koji troše manje energenata a daju isti ili sličan efekat kao prethodni, racionalizacija rasvete (korišćenje što više dnevne svetlosti), korišćenje energenata za grejanje koji su sa aktuelno nižom cenom (ekonomski isplativji u datom trenutku), i razne druge metode.

Povećanja potrošnja energenata (od planirane) koja se izmeri može ukazati da je neki deo sistema zatajio ili da postoje dodatni gubici u distribuciji samih energenata i time dati signal održavanju da reši taj problem i što pre dovede do racionalizacije
Sve gore pomenuto utiče da objekat bude isplativ i vodi ka dobijanju sertifikata zelene gradnje, čime i sam objekat dobija na vrednosti.

Comments are closed.