Automatizacija

U oblasti automatizacije Esicon je uradio značajne poslove koristeći soft startere, frekventne regulatore, (PLC) progamabilne logičke kontrolere, SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) i HMI (Human Machine Interface ) softvere. Poslovi obahvataju projektovanje, odabir i instalaciju softvera, hardvera i prateće opreme, programiranje korisničkog softvera, testiranje integralnog sistema, puštanje u rad i održavanje.

 • Industrija

  • Fiat Automobili Srbija Kragujevac,
  • Koncern Bambi Banat Požarevac
  • Soko Štark Beograd
  • JP Direkcija za izgradnju grada Subotice
  • Galenika a.d. Beograd
  • NIS GAZPROM NEFT Rafinerija nafte Pančevo,
  • NIS GAZPROM NEFT Rafinerija nafte Novi Sad
  • Grad Beograd, Vrtić Anđelak
  • Solana Bajo Sekulić Ulcinj
  • Yugorosgas,
  • JKP Gradska toplana Niš,
  • PD Hidroelektrane Đerdap d.o.o. Kladovo
 • Vodovod i kanalizacija

  • JKP Vodovod i kanalizacija Novi Sad,
  • JKP Beogradski vodovod i kanalizacija,
  • JPKP Vodovod Lazarevac,
  • Regionalni Vodovod Crne Gore

Comments are closed.