Automatizacija toplotne podstanice

Predstavljamo vam rešenje u kom je kompanija Esicon u fabrici FAS (Fiat Automobili Srbija) u Kragujevcu izvela projekat automatizacije toplotne podstanice koja je u funkciji klimatizacije logističkog prostora i dela poslovnih kancelarija.

Optimizacija potrošnje

U okviru ovog sistema korišćene su Grudfos pumpe, različitih kapaciteta i svaka pumpa ima svoju rezervnu pumpu za slučaj kvara ili pak za ciklično menjanje prilikom rada. Jednim delom pumpi se upravlja preko sopstvenog frekventnog regulatora, dok se ostatakom pumpi upravlja preko ormana automatike.

Sva merenja se kolektuju preko PLC kontrolera i temperaturnih senzora koji se nalaze po celom objektu i izvan njega, i onda se uz pomoć tih vrednosti, a prema zahtevima klijenta upravlja klimatizacijom celog objekta.

Željena vrednost temperature na izlazu izmenjivača toplote dobijena je kao zavisnost od spoljašnje temperature (temperatura klizanja). Ovako zagrejana voda, na izlazu izmenjivača, se pomoću pumpi za recirkulaciju, usmerava u sistem grejanja prostora, radijatorskog grejanja kancelarija, Fan coil sistem, Fan coil sistema drugog nivoa i sistem za grejanje klima komore, gde se u podsistemima regulacija vrši delovanjem na pripadajuće regulacione ventile. Pored upravljanja elementima u samoj podstanici, urađeno je i upravljanje kaloriferima koji se nalaze i u drugim sistema.

Na nadzornom sistemu koji prati i upravlja toplotnom podstanicom su prikazana stanja i alarmi u sistemu, statusi pumpi, klima komore, čilera i detektora protoka, i sa njega operateri mogu zadavati određene komande i pokretati željene procese (scenarije za rad po smenama, letnji ili zimske režim rada, itd…)

Comments are closed.