Sistemi za uštedu energije

U oblasti uštede energije Esicon je implementirao rešenja bazirana na kontroli vršnog opterećenja i kompenzaciji reaktivne energije.

  • Kompenzacija električne energije

    • Soko Štark Beograd,
    • Soko Štark Ljubovija,
    • JP Toplifikacija Požarevac
  • Regulisanje vršne potrošnje

    • Jerry ketering

Comments are closed.